گردونه، مرجع  قرعه کشی
بانک سامان خدمات و فروش حضوری

قرعه کشی 220 جایزه نقدی به ارزش 4 میلیارد تومان در طرح وین کارت بانک سامان

برای شرکت در این قرعه کشی کافیست از بانک سامان وین کارت دریافت نمایید که برای انجام عملیات روزانه بانکی شامل برداشت از حساب، انتقال وجه، ساتنا، پایا، دریافت انواع چک‌های بانکی و بین‌ بانکی و... می‌توانید از آن استفاده کرده و بر اساس خریدها و سایر عملیات بانکی روزانه امتیاز کسب کرده در قرعه‌ کشی فصلی شرکت کنید. با دعوت از دوستان خود نیز 500 امتیاز این قرعه کشی را دریافت خواهید کرد. حداقل امتیاز برای ورود به قرعه‌ کشی 100 امتیاز و حداکثر امتیاز هر مشتری 30 هزار امتیاز است. در هر دوره 20 نفر برنده 100 میلیون تومان، 200 نفر برنده 10 میلیون تومان می‌باشند. برای مشاهده جزئیات بیشتر در وبسایت بانک سامان بر روی "ورود به قرعه کشی" کلیک نمایید.

فعلا معتبر تاریخ انتشار: 1401/10/28
ورود به قرعه کشی
0

میزان رضایت از این قرعه کشی 100 درصد است

از آخرین قرعه کشی‌های بانک سامان خبر دار شوید