گردونه، مرجع  قرعه کشی
بانک سامان خدمات و فروش حضوری

قرعه کشی 444 جایزه نقدی به ارزش 1 میلیارد و 200 میلیون تومان در طرح وین کارت بانک سامان

برای شرکت در این قرعه کشی کافیست از بانک سامان وین کارت دریافت نمایید که برای انجام عملیات روزانه بانکی شامل برداشت از حساب، انتقال وجه، ساتنا، پایا، دریافت انواع چک‌های بانکی و بین‌ بانکی و... می‌توانید از آن استفاده کرده و بر اساس خریدها و سایر عملیات بانکی روزانه امتیاز کسب کرده در قرعه‌ کشی فصلی شرکت کنید. حداقل امتیاز برای ورود به قرعه‌ کشی 100 امتیاز و حداکثر امتیاز هر مشتری 30 هزار امتیاز است. در هر دوره 4 نفر برنده 100 میلیون تومان، 40 نفر برنده 10 میلیون تومان و 400 نفر برنده 1 میلیون تومان می‌باشند. برای مشاهده جزئیات بیشتر در وبسایت بانک سامان بر روی "ورود به قرعه کشی" کلیک نمایید.

فعلا معتبر تاریخ انتشار: 1401/10/28
ورود به قرعه کشی
0

میزان رضایت از این قرعه کشی 100 درصد است

از آخرین قرعه کشی‌های بانک سامان خبر دار شوید